+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

VARIN 2005E GEN TIG

Inverterski ispravljivači za zavarivanje su prijenosni uređaji sa istosjernom strujom (DC). Upotrebljavamo ih kod zavarivanja konstrukcijskog i nehrđajućeg čelika obloženom rutlinom, bazičnom ili celuloznom elektrodom.

Vrlo su primjereni za montažne poslove i radove na gradilištima i radionicama.

Uređaj ima mogučnost TIG zavarivanja (paljenje luka sa dodirom elektroda) konstrukcijskog i nehrđaujćeg čelika (TIG komplet može se kupiti naknadno).

Karakteristike:

  • MMA (REL) zavarivanje sa obloženom elektrodom
  • zavarivanje sa rutilnim, bazičnim i celuloznim elektrodama
  • HOT START – povišena struja zavarivanja kod paljenja luka (iskre)
  • ANTI STICKING – automatsko isključivanje struje zavarivanja kod lijepljenja elektroda
  • ARC FORCE – spriječavanje lijepljenja elektrode u toku zavarivanja
  • DC TIG zavarivanje (uspostavljanje luka – iskre sa dodirom) u zaštitnim plinovima

Tehnički podatci:

Model
Varin 1805E
Varin 1805E TIG
Varin 2005E GEN
Varin 2005E GEN TIG
Varin 2505
Varin 3005
Priključni napon: 1 x 230 V / 50 Hz 1 x 230 V / 50 Hz 1 x 230 V / 50 Hz 1 x 230 V / 50 Hz 3XPE AC 400 V / 50 Hz-60 Hz 3XPE AC 400 V / 50 Hz-60 Hz
Osigurač (spori): 16 AT 16 AT 16 AT 16 AT 16 AT 16 AT
Područje zavarivanja: 5 – 180 A 5 – 180 A 5 – 200 A 5 – 200 A 5 – 250 A 5 – 300 A
Intermitencija: 35% –
60% – 50% – 180 A
100% –
35% –
60% –
100% –
35% –
60% – 50% – 200 A
100% – 160 A
35% –
60% –
100% –
350% – 250 A
60% – 220 A
100% – 170 A
350% – 300 A
60% – 240 A
100% – 195 A
Promjer elektrode: Ø 1,5 – 4,0 mm Ø 1,5 – 4,0 mm Ø 1,5 – 4,0 mm Ø 1,5 – 4,0 mm Ø 1,5 – 5 mm Ø 1,5 – 6 mm
Masa: 5,1 kg 5,1 kg 7,5 kg 7,5 kg 25 kg 27 kg
Dimenzije: 440x160x280 mm 440x160x280 mm 440x160x280 mm 440x160x280 mm 440x222x480 mm 480x270x380 mm
Proizvođač