+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

Automatizacija zavarivanja

Kolica za zavarivanje, bila da su ona na baterijsko napajanje, na struju ili s oscilatorom osiguravaju kvalitetno zavarivanje i dug vijek trajanja. Ovisi o modelu, kolica za zavarivanje nude mogućnosti poput podesivih komandi, svladavanja nagiba, kreiranje popuna na početku i kraju zavarivanja, isprekidano zavarivanje, kontinuirano zavarivanje, kretanje po tračnicama itd.