+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr
Select Page

Kada se radi o stvaranju nove linije proizvoda, konačna kvaliteta je ključna kako bi poslovanje bilo uspješno. Inženjeri u tom slučaju posvete mnogo vremena razvijanju proizvoda i njegovih karakteristika jednako kao i parametrima zavarivanja za svaki dio procesa proizvodnje. No koliko su ti parametri zavarivanja važni za kvalitetu zavara i kvalitetu samog proizvoda? Jako važni!

Rad s neprikladnim parametrima zavarivanja dovodi do prskotina koje iziskuju neposredne popravke/čišćenje zavara. Dođe li do hladnog zavarenog spoja, on će se nalijepiti na površinu metala kao rezultat nedostatka fuzije u korijenu zavara. Takav zavar stvara slabi spoj i zahtijeva dugotrajne popravke i čišćenja.

Na koje parametre zavarivanja treba pripaziti kako bi dobili zavar visoke kvalitete?

Najvažniji parametri zavarivanja koje treba uzeti u obzir kod elektrolučnog zavarivanja su: struja zavarivanja, napon i brzina dodavanja žice. Svi ovi parametri znatno utječu na kvalitetu zavara.

dobar var vs loš var

Kako navedeni parametri utječu na kvalitetu zavara?

Loše postavljeni parametri zavarivanja mogu rezultirati zavarom s minimalnom penetracijom, stvarajući tako slabi spoj na određenom proizvodu koji iziskuje naknadne popravke i smanjuje produktivnost. Dobar uređaj za zavarivanje, poput Welbee II izvor za zavarivanje smanjuje vrijeme i brigu oko postavljanja ispravnih parametara i radi to umjesto vas – osiguravajući tako zavar visoke kvalitete.  Welbee II izvor za zavarivanje nudi praćenje snage zavarivanja u stvarnom vremenu pa zavarivači mogu nesmetano pratiti i prilagođavati struju zavarivanja, napon te brzinu dodavanja žice prema potrebama zavara.

Nekvalitetan zavar uzrokovan previsokom strujom zavarivanja i presporim dodavanjem žice

Kako struja zavarivanja utječe na zavar?

S pretpostavkom da je brzina dodavanja žice točna, struja zavarivanja određuje jačinu penetracije i veličinu zavara. Struja zavarivanja određuje se prema debljini radnog komada i diktira mjerilo žice koja se koristi. Ako se koristi niža struja zavarivanje nego je potrebno, to će rezultirati visokim i uskim zavarom sa minimalnom penetracijom što dovodi do slabog spoja. U tom bi slučaju bilo teško započeti zavar i luk će kliziti na jednu stranu spoja umjesto da spoji obje. Ako se koristi viša struja zavarivanja nego je potrebno, to će rezultirati širokim, niskim i nepravilnom zavarom, a u mnogim slučajevima doći će i do prskotina.

Nekvalitetan zavar uzrokovan preniskom strujom zavarivanja

Zašto je važno postaviti točan napon kod zavarivanja?

Napon zavarivanja diktira profil samog zavara. Ako je napon preniski, zavar neće dobro „sjesti“ na radni komad i dolazit će do dodatnog prskanja što će zahtijevati čišćenje i popravke, a može doći i do neuspjelog spoja. Ako je napon previsoki, to će rezultirati širokim, niskim i nepravilnom zavarom sa minimalnom penetracijom i slabom kontrolom luka. Samim time doći će do nekvalitetnog zavara i samog proizvoda i do mogućih prskotina koje će također zahtijevati čišćenje i popravke. Visoki napon zavarivanje također može rezultirati opuštenim i iskrivljenim zavarima (osobito na tanjim metalima).

Nekvalitetan zavar uzrokovan previsokim naponom

Kako brzina dodavanja žice utječe na kvalitetu zavara?

Kod MIG zavarivanja, brzina dodavanja žice određuje struju zavarivanja. Kao i kod struje zavarivanja, ako je brzina dodavanja žice previsoka, zavar neće dobro „sjesti“ na radni komad i dolazit će do dodatnog prskanja što će zahtijevati čišćenje i popravke, a može doći i do neuspjelog spoja.

Ako pak je brzina dodavanja žice preniska, to će rezultirati širokim, niskim zavarom koji će zahtijevati popravke i čišćenje.

Kontroliranje parametara u zavarivanju

Kontroliranje parametara u procesu zavarivanja ima veliku ulogu i neposredno utječe na kvalitetu zavara i sam proizvod. Ako vaša trenutna oprema usporava proizvodnju i smanjuje kvalitetu, svakako proučite nove Welbee II uređaje.

Trebate više informacija? Slobodno nas kontaktirajte i naši će vam stručnjaci rado pomoći.