+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr
Select Page

TIP TIG postupak zavarivanja

je novi specifični postupak elektrolučnog zavarivanja netaljivom elektrodom na bazi TIG-a uz dinamičko dodavanje žice – dodatnog materijala. Žica za zavarivanje primarno se kreće ravnomjerno prema naprijed u smjeru taline zavara. Na to se gibanje dodaje sekundarno linearno gibanje naprijed – nazad koje proizvodi dodavač žice preko skupa od četiri pogonska kotačića. Zbrajanjem oba ova gibanja nastaje složeno gibanje u obliku vibracija u pravcu taline zavara.

Kinetička energija tog gibanja razbija površinsku napetost rastaljene kupke zavara što omogućava bolje spajanje i miješanje, omogućava nečistoćama i plinovima izlaz iz taline i poboljšava žitkost taline što rezultira većim taloženjem (depozicijom) dodatnog materijala. Depozicija dodatnog materijala može se povećati i do 50% kad se radi o varijanti postupka s vrućom žicom. Opisani dinamički efekti dovode do vrlo stabilnog i upravljivog zavarivačkog procesa. Brzina žice i oscilatorno gibanje naprijed – nazad su kontinuirano podesivi i njima je moguće nezavisno upravljati.

Sam uređaj može se spojiti na bilo koji vodom hlađeni TIG izvor za zavarivanje, ima mogućnost pohranjivanja 25 programa za parametre brzine za dodavač žice, a koristi standardna pakiranja žice od 15 kilograma.

TIP TIG je primjenjiv na sljedeće izvore za zavarivanje:

 • TIG AC/DC
 • TIG DC –
 • PLAZMA
 • LASER
Uredjaj-za-TIP-TIG

Slika 1.: Uređaj za TIP TIG, dodavanje žice na TIG pištolju

 

Standardni skup opreme za TIP TIG sastoji se od dodavača žice, cijevnog paketa, pištolja i transformatora. Dodavač je u stanju koristiti sve tipove žice promjera 0,8 do 1,2 mm (1,6 za automatizirano zavarivanje Al). Upravljačka jedinica ima mogućnost programiranja i pohranjivanja 25 programa zavarivanja uz mogućnost korekcije preko upravljačkog ekrana. Pogon žice se ostvaruje preko 4 pogonska koračića. Moguće je ostvariti brzinu žice od 0,15 do 8,5 m/min. Frekvencija oscilacija žice je 20 – 22 Hz. Napon uređaja je 28V. Intermitencija pri 40FC iznosi 400A/100%. Masa uređaja bez žice je 18 kg, a dimenzije uređaja (dxšxv) su 790 x 330 x 445 mm. Cijevni paket dolazi u dužini 3 ili 8 metra. Pištolj za zavarivanje može biti ravni, pod 45 ili 90 stupnjeva. Dolazi u dvije varijante: Torch 18 (400A/100%) i Torch TW20(240A/60%). Transformator je 230V/28V i 160 VA.

Sa TIP TIG postupkom zavarivanja mogu se vrlo efikasno zavarivati sljedeće skupine osnovnih materijala:
 • Opći konstrukcijski čelici
 • Nehrđajući čelici
 • Duplex i Super duplex čelici
 • Visokolegirani čelici
 • Aluminij i aluminijske legure
 • Laki metali
 • Titan
 • Pocinčani materijali
 • Presvučeni materijali
POSTUPAK impulsni MIG TIG TIP TIG s
hladnom žicom
TIP TIG s
vrućom žicom
Primjenivo na materijale Čelici
CrNi, Al
svi zavarljivi
metali
svi zavarljivi
metali
svi zavarljivi
metali osim Al
Debljine materijala koje se
mogu zavarivati
>0,6mm >0,25mm >0,25mm >10mm
Relativna brzina rada brzo sporo brzo brzo
Depozicija materijala 1 – 3,6 kg/h 0,4 – 0,7 kg/h 1 – 3,6 kg/h 1 – 3,6 kg/h
Potrebni nivo vještina i
uvježbanosti
niski visoki niski niski
Relativni operativni
troškovi
(vrijeme, materijal)
niski visoki niski niski
Naknadni radovi na
zavaru
(otklanjane prskanja ili
troske)
visoki niski niski niski

Tablica 1.: Usporedba mogućnosti i značajki zavarivačkih procesa

TIP TIG postupak zavarivanja uspješno se primjenjuje se za spajanje osnovnog materijala na konstrukcijama koje primjenu nalaze u slijedećim granama industrije:
 • Prehrambena, mesna industrija
 • Kemijska industrija
 • Rafinerije, naftne platforme
 • Cjevovodi, spremnici
 • Precizna obrada metala
 • Brodogradilišta, izrada plovila
 • Avionska industrija
 • Vojna industrija
 • Auto industrija
 • Automatika i robotika
Osnovne značajke i prednosti TIP – TIG postupka u odnosu na konvencionalne postupke zavarivanja za prije navedene primjene:
 • postiže depoziciju materijala impulsnog MIG-a i kvalitetu TIG zavarivanja
 • lako se automatizira, a efikasnost raste uporabom varijante s vrućom žicom
 • daje “kozmetički” izgled zavara bez potrebe naknadne obrade
 • daje zavar odličnih metalurških i mehaničkih svojstava za sve materijale
 • niski unos topline = male toplinske deformacije = malo naknadne obrade = ušteda
 • nema prskanja – nema naknadnog brušenja
 • često je dovoljna manja priprema mjesta zavara nego kod drugih postupaka što smanjuje troškove
 • smanjen fizički i mentalni napor kod zavarivanja jer može koristiti samo jednu ruku kod zavarivanja. Drugu ruku može koristiti za stabilizaciju zavarivačkog pištolja što pridonosi estetici i kvaliteti zavarivanja
 • rad na 28V povećava sigurnost zavarivača od strujnog udara
 • oko 600 TIP TIG jedinica je trenutno u funkciji u svijetu

Bitno je osvrnuti se i na utjecaj ovog postupka na okoliš i na zdravlje radnika zavarivača i drugih u okolišu u kojem se vrši zavarivanje. Ovaj postupak proizvodi značajno manju razinu buke nego kad se isti slučaj zavaruje impulsnim MIG-om. Zbog relativno niske energije kojom se zavaruje u odnosu na slične postupke, minimalan je i nastanak plinova i para što rezultira minimalnim onečišćenjem zraka i okoliša.

VARIJANTE TIP – TIG POSTUPKA

TIP –TIG POSTUPAK ZAVARIVANJA VRUĆOM ŽICOM (HOT WIRE)

Osnovna razlika između TIP TIG postupka sa vrućom žicom i TIG TIG postupka sa hladnom žicom je u predgrijavanju žice – dodatnog materijala. Žica se predgrijava efektom nastanka Joulesove topline električnom strujom koju proizvodi dopunski izvor energije. Kao posljedica predgrijavanja žica koja ulazi u talinu zavara treba manje energije električnog luka za taljenje. Tu se uviđa značajno povećanje depozicije (taloženja) materijala.

Temeljna je prednost ovog postupka u odnosu na postupke zavarivanja s taljivom elektrodom mogućnost odvojenog upravljanja unosom energije i unosom dodatnog materijala u talinu zavara. Ova prednost se u praksi najviše očituje u potpunoj kontroli početne i završne faze zavarivanja kao i mogućnosti da se izvrsno mogu odrađivati reparaturna zavarivanja.

Područje primjene TIP-TIG postupka zavarivanja vrućom žicom:
 • postupak je primjer tehnologije koja dozvoljava izvođenje svih faza zavarivanja (korijenski prolaz, popuna, završni prolaz) u svim položajima na cijevima od malih do velikih debljina stjenke.
 • postupak dozvoljava izvođenje svih faza zavarivanja (korijenski prolaz, popuna, završni prolaz) u svim položajima na spremnicima i posudama pod tlakom od malih do velikih debljina stjenke.
 • postupak dozvoljava izvođenje svih faza zavarivanja (korijenski prolaz, popuna, završni prolaz) u svim položajima na spremnicima i posudama pod tlakom u TIP TIP TANDEM (DOUBLE) varijanti.
 • postupak dozvoljava zavarivanje metalnih ploča i ljuski u svim položajima od malih do velikih debljina stjenke.
 • svojstva gotovog zavara ( izgled, gustoća, mehanička i metalurška svojstva) prate najviše proizvodne standarde (TUV, ASME…)
Značajke TIP – TIG postupka zavarivanja vrućom žicom:
 • velika depozicija uz potpuno kontroliranje taline prilikom zavarivanja
 • odlični metalurški i mehanički rezultati na svim materijalima
 • veoma mali unos energije i mali ZUT
 • najmanja unešena energija po jedinici dužine zavara
 • minimalne deformacije
 • minimalno gubljenje legirnih elemenata
 • velike brzine kod ručnog zavarivanja (>80cm/min za tanke materijale debljine preko 0,8mm)
 • tehnologija uskog žlijeba i za veće debljine stijenki
 • depozicija materijala do 4 (4,5) kg/h
 • TIP TIG TANDEM (DOUBLE) varijanta za još veće brzine i manje troškove zavarivanja
 • jednostavan za rukovanje
 • jednostavan za upravljanje
 • odlični rezultati zavarivanja u svim položajima

TIP –TIG POSTUPAK ZAVARIVANJA HLADNOM ŽICOM (COLD WIRE)

Ovo je jednostavnija varijanta TIP TIG postupka u odnosu na onu s vrućom žicom. Zavarivački sustav se sastoji od mikroprocesorom upravljanog dodavača žice sa dinamičkim efektom, cijevnog paketa, zavarivačkog pištolja i pretvarača 230/28V. Područje primjene ovog postupka isto je kao i za varijantu sa vrućom žicom uz napomenu da je energija unosa u zavareni spoj niža pa je i efikasnost i brzina postupka manja.

Značajke TIP – TIG postupka zavarivanja hladnom žicom:

mogućnost zavarivanja na presvučene materijale (galvanski, elektrolitski, vruće pocinčane…)

TANDEM tehnika za izradu rezervoara ili cijevi velikog promjera za sve materijale

TIG i PLAZMA postupak za ručno i automatsko zavarivanje

 • nema smetnji u elektičnom luku kao kod impulsnog MIG-a
 • nema prskanja i naknadnog brušenja
 • smanjena mogućnost ozljeda
 • mali troškovi zavarivanja zbog smanjenog unosa energije (napon 28V)
 • brzina zavarivanja kao kod impulsnog MIG-a
 • veća produktivnost od impulsnog MIG-a u teškim položajima zavarivanja
 • troškovi do 70% manji nego kod ručnog klasičnog TIG-a
 • troškovi do 40%manji nego kod impulsnog MIG-a
 • izvrsna kvaliteta i izgled
 • izvrsna mehanička i metalurška svojstva
 • prilagodljiv na sve zavarivačke pištolje
 • cijevni paketi dužine do 8 metara
 • kompatibilan sa svim značajnijim TIG izvorima
 • mogućnost mehanizacije, automatizacije i robotizacije
 • neznatni investicijski troškovi

EKONOMSKA ISPLATIVOST

 

Usporedba-okvirnih-ukupnih-troskova-za-1-m-zavara-za-TIP-TIG

Slika 2.: Usporedba okvirnih ukupnih troškova za 1 m zavara za TIP TIG i srodne postupke

 

Na Slici 2. dan je prikaz okvirnih ukupnih troškova zavarivanja jednog metra zavara postupkom TIP TIG i srodnim postupcima uz uračunatu satnicu zavarivača 30€. Evidentno je da su troškovi zavarivanja TIP TIG postupkom s vrućom žicom višestruko manji od svih konvencionalnih postupaka. Uz druge prednosti TIP TIG – a kao što su velika brzina zavarivanja, velika depozicija i izvrsna kvaliteta ovaj postupak u užem je izboru tehnologija za širi raspon primjena.

POSTUPAK METARA ZAVARA ZA
POVRAT INVESTICIJE
TIG ručni 800
TIG uz dodavanje žice 1530
MAG impulsni 4670

Tablica 2.: Usporedba okvirnog vremena povrata investicije u opremu za TIP TIG s hladnom žicom kroz metre rada srodnim postupcima

U Tablici 2. dano je okvirno vrijeme povrata ulaganja u standardni set opreme za TIP TIG s hladnom žicom, bez uključene amortizacije, kroz metre zavara izvedene nekim od alternativnih srodnih postupaka. Evidentno je da ako se radi samo u jednoj smjeni, troškovi ručnog TIG-a su takvi da za četiri i pol mjeseca rada ovim postupkom umjesto TIP TIG-om s hladnom žicom potroši toliko više novaca za isti posao koliko iznosi cijela investicija u opremu za TIP TIG s hladnom žicom. TIG postupak s dodavačem žice ostvari ove dodatne troškove za 8,7 mjeseci, a impulsni MAG za 2,2 godine.

PRIMJERI PRIMJENE TIP – TIG POSTUPKA U PRAKSI

U nastavku slijedi nekoliko primjera realnih konstrukcije koje su zavarivane TIP – TIG postupkom zavarivanja.

Proizvodnja-hidrauli!kih-cilindara

Slika 3.: Proizvodnja hidrauličkih cilindara, Češka Republika

 

Materijal: konstrukcijski čelik
Debljina lima: 5 mm
Promjer žice: 1 mm
Struja zavarivanja: 260A
Vrijeme zavarivanja: 15 s

 

 

Proizvodnja kotlova, Velika Britanija

Slika 4.: Proizvodnja kotlova, Velika Britanija

 

Materijal: duplex
Debljina lima: 1,2 mm
Promjer žice: 1 mm
Struja zavarivanja: 190A
Vrijeme zavarivanja: 870 mm/min

 

 

 

Proizvodnja-tlačnih posuda

Slika 5.: Proizvodnja tlačnih posuda, Njemačka

 

Materijal: duplex
Debljina lima: 1,2 mm
Promjer žice: 1 mm
Struja zavarivanja: 190A
Vrijeme zavarivanja: 870 mm/min

 

 

 

Proizvodi-za-prehrambenu-industriju

Slika 6.: Proizvodi za prehrambenu industriju, Njemačka

 

Materijal: nehrđajući čelik
Debljina lima: 2,5 mm
Promjer žice: 1 mm
Struja zavarivanja: 220 A
Brzina zavarivanja: 450 mm/min

 

 

USPOREDBA MEHANIČKIH SVOJSTAVA ZAVARA IZVEDENIH TIP – TIGOM U ODNOSU NA DRUGE POSTUPKE ZA RAZLIČITE MATERIJALE

O ovom su poglavlju prezentirani obrađeni podaci do kojih je došao ing. Siegfried Plasch ©A-4600 Wels Austrija [5]. On je vršio čitav niz pokusa u kojim je identične primjene zavarivao sa TIP TIG postupkom sa vrućom žicom i srodnim postupcima (impulsni MIG i MIG/MAG sa punjenom žicom). Dobivene zavare mehanički je testirao prema EN 1597-1. U Tablici 3. za 16 različitih materijala dati su parametri zavarivačkog procesa vezani za postupke i položaje zavarivanja te vrste i protoke zaštitnog plina, te izmjerena depozicija i granica elastičnosti, vlačna čvrstoća, elongacija i udarna radnja loma na različitim temperaturama.

Osnovni materijal: WNr. 1.3954, EN W Z22 17 8 4 NL Dodatni materijal: Boehler AM 400-IG (TIG i MIG)
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J -196°C
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 15-20 Ar 480 700 35 170 32
MIG
impulsni
sve do 4,0 16-20 Ar+20%He
+0,5%CO2
440 680 35 120 32

 

Osnovni materijal: WNr. 1.4453, EN W Z18 16 5 NL Dodatni materijal: Boehler ASN 5-IG (TIG)
Boehler ASN 5-IG(Si) (MIG)
Boehler E317 L PW-FD
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar 440 650 35 120 75
(-269°C)
MIG
impulsni
sve do 3,0 16-18 Ar+20%He
+0,5%CO2
430 650 35 110 32
(-196°C)
 MAG
punjenom
žicom
 sve  do 4,5  15-18 Ar+15-
25%CO2
 380 560 39 58 50
(-60°C)

 

Osnovni materijal: WNr. 1.4519, EN W Z20 25 5 Cu NL Dodatni materijal: Boehler CN 20/25M-IG (TIG)
Boehler CN 20/25M-IG(Si) (MIG)
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar 440 670 42 115 72
(-269°C)
MIG
impulsni
sve do 4,0 16-18 Ar+20%He
+0,5%CO2
410 650 39 100 32
(-196°C)

 

Osnovni materijal: WNr. 1.4948, EN W 19 9 H Dodatni materijal: Boehler CN 18/11-IG (TIG)
Boehler CN 18/11-IG (MIG)
Boehler E308 H PW-FD
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar 420 620 40 150 32
(-10°C)
MIG
impulsni
sve do 3,0 16-18 Ar+2,5%CO2 400 580 38 120 32
(-10°C)
 MAG
punjenom
žicom
 sve  do 4,5  15-18 Ar+18%CO2  390 585 42 90

 

Osnovni materijal: WNr. 1.5407, EN W MoVSi Dodatni materijal: Boehler DMV 83-IG (TIG i MIG)
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J -196°C
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 15-20 Ar 520 670 24 220
MIG
impulsni
sve do 3,0 16-18 Ar+18%CO2 610 710 20 80

 

Osnovni materijal: WNr. 1.5424, EN W MoSi Dodatni materijal: Boehler DMO-IG (TIG i MIG)
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 15-20 Ar 480 570 26 230 47
(-10°C)
MIG
impulsni
sve do 3,0 18-20 Ar+2,5%CO2 450 570 25 150

 

Osnovni materijal: WNr. 1.7339, EN W MoSi Dodatni materijal: Boehler DMCS-IG (TIG i MIG)
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J -196°C
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 15-20 Ar 490 590 25 250
MIG
impulsni
sve do 3,0 16-18 Ar+18%CO2 460 570 23 150

 

Osnovni materijal: WNr. 1.7373, EN W CrMo5Si Dodatni materijal: Boehler CM 2-IG (TIG i MIG)
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J -196°C
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar 510 620 20 200
MIG
impulsni
sve do 3,0 16-18 Ar+18%CO2 520 620 20 200

 

Osnovni materijal: WNr. 1.7384, EN W CrMo2Si Dodatni materijal: Boehler DMV 83-IG (TIG i MIG)
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J -196°C
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar 470 600 23 190
MIG
impulsni
sve do 3,0 16-18 Ar+18%CO2 440 580 23 170

 

Osnovni materijal: DUPLEX Dodatni materijal: Thermanit 22/09 (TIG i MIG)
Boehler CN 22/9N-FD
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 15-20 Ar  600 650 800 33 150 >32
(-60°C)
MIG
impulsni
sve do 2,0 16-18 Ar+20-
30%He
1%O2
 510 550 700 25 700 >32
(-40°C)
 MAG
punjenom
žicom
 PA  do 4,0  15-18 Ar+15-
20%CO2
600 650 800 25 60 >32
(-40°C)

 

Osnovni materijal: WNr. 1.4519, EN W Z20 25 5 Cu NL Dodatni materijal: Boehler CN 20/25M-IG (TIG)
Boehler CN 20/25M-IG(Si) (MIG)
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar +1-2%N2 670 850 30 150 100
(-40°C)
MIG
impulsni
sve do 4,0 16-18 Ar+30%He
1%O2
 650 750 25 80 >50
(-46°C)
MAG
punjenom
žicom
sve do 4,5 15-18 Ar+15-
25%CO2
650 820 20 40 >27
(-46°C)

 

Osnovni materijal: INCONEL 625 Dodatni materijal: Boehler NIBAS 625-IG (TIG i MIG)
Boehler NIBAS 625-FD
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J -196°C
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar 500 540 800 38 160 130
MIG
impulsni
sve do 2,0 16-18 Ar+30%He
1%O2
 460 510 780 40 160 80
MAG
punjenom
žicom
PA,
PC
do 4,5 15-18 Ar+15-
20%CO2
460 490 750 30 60 47

 

Osnovni materijal: P91 (WNr. 1.4903) Dodatni materijal: Boehler C 9 MV-IG (TIG i MIG)
Boehler C 9 MV-MC
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar 660 760 17 55
MIG
impulsni
sve do 3,0 16-18 Ar+2,5%CO2 660 760 16 50
MAG
punjenom
žicom
PA,
PC
do 4,5 15-18 Ar+2,5%CO2 650 760 18 55

 

Osnovni materijal: P92 NF 616 Dodatni materijal: Boehler P92-IG (TIG)
Thermanit MTS 616 (MIG)
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar 710 820 19 77
MIG
impulsni
sve do 3,0 16-18 Ar+2,5%CO2 560 760 15 41

 

Osnovni materijal: WNr. 1.4351, EN E13 4 B42 Dodatni materijal: Boehler FOX CN 13/4-IG (TIG i MIG)
Boehler FOX CN 13/4-MC
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar 750 830 21 150 32
(-60°C)
MIG
impulsni
sve do 3,0 16-18 Ar+8-
10%CO2
760 890 17 80  47
(-20°C)
MAG
punjenom
žicom
PA,
PC
do 4,5 15-18 Ar+15-
25%CO2
650 760 18 55 45
(-20°C)

 

Osnovni materijal: WNr. 1.4430, EN W 19 12 3L Dodatni materijal: Boehler EAS 4M-IG (TIG)
Boehler EAS 4M-IG (Si) (MIG)
Boehler EAS 4PW-FD
Boehler EAS 4PW-FD (LF)
POSTUPAK POZ DEPOZICIJA
kg/h
ZAŠTITNI
PLIN
l/min
VRSTA
ZAŠTITNOG
PLINA
GRANICA
ELAST.
0,2% N/mm2
GRANICA
ELAST.
1% N/mm2
VLAČNA
ČVRSTOĆA
N/mm2
ELONG.
Lo=5d
%
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J 20°C
UDARNA
RADNJA
LOMA(V)
J
TIP TIG
vrućom
žicom
sve do 4,0 14-18 Ar 470 650 38 140  32
(-196°C)
MIG
impulsni
sve do 3,0 16-18 Ar+2,5%CO2 450 630 38 120  32
(-196°C)
MAG
punjenom
žicom
do 4,5 15-18 Ar+15-
25%CO2
400 560 38 65 45
(-120°C)
MAG
punjenom
žicom
do 4,5 15-18 Ar+15-
25%CO2
390 550 40 75 45
(-120°C)

Na osnovu predočenih rezultata usporedbe depozicije materijala i rezultata mehaničkih svojstava testiranih prema EN 1597-1 evidentno je da je TIP TIG postupak zavarivanja vrućom žicom daje u svim slučajevima bolju depoziciju materijala zavara u odnosu na impulsni MIG i istu ili tek nešto slabiju u odnosu na MIG/MAG s punjenom žicom. Za većinu ispitivanih materijala daje višu vrijednost granice elastičnosti, vla!ne čvrstoće i udarne radnje loma kod svih temperatura ispitivanja.

ZAKLJUČAK

Na osnovu navedenih podataka, dijagrama, tablica i slika može se zaključiti:

 • PRODUKTIVNOST

Postiže brzinu zavarivanja impulsnog MIG-a i kvalitetu TIG zavarivanja.

 • SMANJENJE TROŠKOVA

Do 70% manji troškovi u odnosu na TIG i do 25% manji troškovi u odnosu na impulsni MIG.

Nema prskanja – nema naknadnog brušenja.

Često je dovoljna manja priprema mjesta zavara nego kod drugih postupaka što smanjuje troškove.

Niski unos topline = male toplinske deformacije = malo naknadne obrade = ušteda.

 • KVALITETA

Najviša kvaliteta – izvrsni metalurški i mehani!ki rezultati testiranja metala zavara za sve materijale.

 • FLEKSIBILNOST

Pištolji za sve primjene, kompatibilni sa svim vrstama TIG uređaja.

 • AUTOMATIZACIJA I ROBOTIZACIJA

Lako se automatizira, a efikasnost rate uporabom varijante s vrućom žicom.

Odlični rezultati u automatiziranim i robotskim primjenama uz mala kapitalna ulaganja.

Daje «kozmetički» izgled zavara bez potrebe naknadne obrade.

 • SIGURNOST I EKOLOGIČNOST

Smanjen fizički mentalni napor kod zavarivača jer može koristiti samo jednu ruku kod zavarivanja.

Drugu ruku može koristiti za stabilizaciju zavarivačkog pištolja što pridonosi estetici i kvaliteti zavarivanja.

Rad na 28 V povećava sigurnost zavarivača.

 • ISPROBANO I TESTIRANO

Od 2001 kada je počela prodaja ovih uređaja do sada ih je u svijetu instalirano i radi preko 600 jedinica.

LITERATURA:

 1. Mike Wilson: TIP TIG: new technology for welding, 462-466, Industrial Robot, 6/2007.
 2. Promotivni materijali, Servus d.o.o., Čakovec 2007.
 3. http://www.tiptig.co.uk
 4. http://www.cyberweld.co.uk
 5. http://www.plasch.at/