+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

SPECIFIČNOSTI POSTUPKA I PRIMJENA

Kad govorimo o uporabi plazma postupka rezanja u metalskoj industriji podrazumijevamo direktni konvencionalni plazma postupak rezanja s prenešenim plazmenim lukom ako se radi o metalnim materijalima. Ovakav postupak rezanja izuzetan je kod rezanja punih metalnih materijala, no kod rezanja rešetki ili drugih konstrukcijskih oblika koji u sebi sadrže rupe preko kojih prolazi sapnica za rezanje javljaju se problemi stabilnosti plazmenog luka uslijed otklona električnog luka u područje veće mase materijala što u konačnici dovodi do lošije kvalitete reza i do mogućeg prekida procesa.

Da bi se riješili ti problemi i održala stabilnost procesa rezanja kod ovakvih primjena u proces se dodaje vruća žica. Specifičnost je ovog procesa što se za razliku od konvencionalnog plazma postupka gdje se plazmeni luk uspostavlja između katode i radnog komada ovdje plazmeni luk uspostavlja između katode i vrha žice koja se kontinuirano dodaje i uslijed topline tali. Ovako uspostavljeni i održavani luk je potpuno stabilan i garantira dugi vijek trajanja potrošnih dijelova. MAG dodavač žice koristi maksimalno svu postojeću infrastrukturu plazma rezača od izvora do plinske jedinice, upravljanja i portala.

Shematski-prikaz-tehnologije-plazma-rezanja

Slika 1: Shematski prikaz tehnologije plazma rezanja vrućom žicom

Dodatak konvencionalnom plazma sistemu sastoji se od MIG/MAG strojnog gorionika 45º, dodavača žice upravljanog daljinski ili programski i podesivih držača za gorionik i dodavač žice. Brzina žice podešava se u rasponu od 1 do 20 m/min što pokriva potrebe plazma rezanja svih kombinacija vrste i debljine materijala i oblika i rasporeda rupa. Najčešće se primjenjuje rješenje da žica počinje automatski izlaziti iz dodavača s pokretanjem plazmenog luka na rezaču. Sa Kjellbergovim izvorom plazme FineFocus 800 i gorionikom PB-S80 W mogu se rezati najrazličitije konture. Za razliku od načina rezanja rešetki s kisikom i acetilenom gdje je dio opreme precizno pozicionirani sekundarni gorionik za predgrijavanje sa rotirajućim držačem, proces plazma rezanja sa vrućom žicom ne traži takvu dodatnu opremu.

U odnosu na konvencionalni plazma postupak efekt rezanja i stabilnost procesa se popravljaju, a brzina rezanja bitno se povećava. Ovim postupkom rezanja moguće je postići brzine rezanja do 1.1 m/min ovisno o vrsti materijala, veličini rešetke (otvora) i zahtijevanoj kvaliteti reza. Ostvariva kvaliteta što se tiče okomitosti reza je do maksimalno 4 stupnja odstupanja u odnosu na pravi kut. Osim za rezanje uobičajeno korištenih materijala kao što su obični i nehrđajući čelici i aluminij ovom se tehnologijom mogu rezati i drugi materijali kao što su beton, staklo i keramike. U tom slučaju za svaku vrstu materijala postoji optimalna kombinacija plazmenih i vrtložnih plinova i tipa žice da bi se postigla najbolja kvaliteta reza.

Primjeri-primjene-plazma-rezanja

Slika 2: Primjeri primjene plazma rezanja vrućom žicom

 

ZAKLJUČCI

Na osnovu svega navedenog dolazi moguće je zaključiti:

  • Rešetke, pletiva i različite vrste perforiranih limova do debljine 35 mm daju se efikasno rezati plazma postupkom za vrućom žicom.
  • Pod pojmom vruća žica podrazumijeva se žica koja se dodaje u podnožje plazmenog luka konvencionalnim MIG/MAG gorionikom.
  • Dodatna oprema za ovaj postupak sastoji se od strojnog MAG gorionika 45º, dodavača žice i podesivih držača i jednostavno se može dograditi na FineFocus 800 konvencionalni rezač.
  •  Za razliku od konvencionalnog postupka gdje se plazmeni luk uspostavlja između katode u gorioniku i radnog komada kod postupka vrućom žicom plazmeni se luk uspostavlja između gorionika i vrha žice.
  • Mogu se postići brzine rezanja do 1.1 m/min
  • Može se postići pravokutnost reza s maksimalnim odstupanjem do 4 stupnja.
  • Osim metalnih materijala ovim se postupkom efikasno i kvalitetno režu beton, staklo i keramike

 

LITERATURA:

  1. Promotivni materijali tvrtke Kjellberg Finsterwalde 2007.
  2. Laboratorijski izvještaji Kjellberg Finsterwalde 2006.
  3. www.kjellberg.de