+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

Plazma plin i zaštitni rotirajući plin utječu na kvalitetu reza. Kada režemo standardnim potrošnim dijelovima dobra (korisna) strana odrezanog komada se nalazi s desne strane u odnosu na smjer rezanja, zahvaljujući rotaciji plinova. Ako želimo dobru (korisnu) stranu odrezanog komada preseliti na lijevu stranu u smjeru rezanja moramo koristiti potrošne dijelove sa suprotnim smjerom rotacije plinova. U tom slučaju koristimo CCW potrošne dijelove za rezanje. Potrebno je zamijeniti vodilicu plina i nosač sapnice. Parametri rezanja ostaju nepromijenjeni.

Primjena:
  • kod istovremenog i obostranog rezanje limova s dva plazma izvora, dodatna prednost: vrlo mala deformacija limova zbog izjednačenog unosa energije
  • površina rezanja kod standardnog plazma rezanja (koristan komad s desne strane)
  • kod plazma rezanje sita: perforacija na gornjem dijelu lima je manjeg promjera nego na donjem dijelu
  • kod plazma rezanja u suprotnom smjeru nego je to uobičajeno, u ovom slučaju rupe režemo u smjeru kazaljke na satu, a vanjska kontura se reže suprotno od smjera kazaljke na sat

Smjer plazma rezanja: rezanje vanjskih kontura u smjeru kazaljke na satu 
                                       rezanje unutarnjih kontura suprotno od smjera kazaljke na satu 

 

 
Površina rezanja kod standardnog plazma rezanja (koristan komad s desne strane)
Površina rezanja kod korištenja plazma potrošnih dijelova (CCW) 

 

Potrošni dijelovi za rezanje suprotno od kazaljke na satu: vodilice plina i nosač sapnice

Plazma rezanje CCW