+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

Elektroplinsko zavarivanje (EGW) je vertikalno pozicionirano zavarivanje koje se koristi kod sučeonog zavarivanja debljih pločevina u jednom prolazu.

Klasificira se kao proces strojnog zavarivanja jer je za njega potrebna automatizirana oprema.

Zavarivanje se izvodi u vertikalnom ili približno vertikalnom položaju uz uporabu metalnih ili nemetalnih brana koje zadržavaju rastaljeni metal zavara. Najčešće su to bakrene, vodom hlađene brane koje se za vrijeme zavarivanja pomiču prema gore.

Jedna ili više elektroda se uvode u područje zavarivanja. Kontinuirani luk zavarivanja kod elektrode s punjenom jezgrom do 750 A ili pune elektrode na 400 A. Zaštita se vrši pomoću internog plina, kao što su argon ili helij, ovisno o vrsti materijala kojom se zavaruje. Plin se može dobiti iz vanjskog izvora ili iz elektrode s punjenom jezgrom. Oprema za elektroplinsko zavarivanje je pouzdana, a obuka operatera jednostavna. Debljina zavara je između 12 mm i 75 mm na čeliku, titanu i aluminijskim legurama.

Elektroplinsko zavarivanje se najčešće koristi u izgradnji mostova, tlačnih posuda, cijevi debelih stijenki i velikih promjera, skladišnih spremnika, podmornica i brodova.