+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

Prije robotiziranog TIG zavarivanja zapitajte se:

Je li TIG robotizirano zavarivanje ekonomski isplativo?

Kada robotizirate TIG aplikaciju, prvo pitanje koje si trebate postaviti je isto kao i za bilo koju drugu robotizaciju: Isplati li se koristiti robotizirani gorionik ili robotsku ćeliju za zavarivanje? Potpuna oprema robotske ćelije za zavarivanje znači veliko ulaganje koje se obično isplati samo u serijskoj proizvodnji s velikim količinama i s radom u više smjena.  Kako biste se osigurali da se takvo visoko ulaganje isplati i da je dobit zadovoljavajuća, vrijeme ciklusa robotiziranih sustava je optimizirano. Također, potrebno je razmotriti rad na postavljanju i održavanju, s obzirom da robot ne može to izvoditi za vrijeme rada. Bilo bi idealno da je robot za zavarivanje u stalnoj upotrebi kako bi se što brže amortizirao.

Hoće li biti teško pronaći iskusne i dobre radnike za robotizirani postupak zavarivanja?

Jedna od temeljnih potreba kod TIG zavarivanja, bilo ono ručno zavarivanje ili zavarivanje robotom, su iskusni i dobro obučeni radnici. Samo oni koji su savladali postupak TIG zavarivanja mogu osigurati kvalitetno i besprijekorno zavarivanje robotom. Automatizirano TIG zavarivanje brže je od ručnog zavarivanja i u mogućnosti je proizvoditi veće količine, a aplikacija i parametri su gotovo isti. Za ispravnu provedbu robotiziranog zavarivanja, mora se osigurati i odgovarajuće znanje programiranja za odgovarajućeg robota za zavarivanje. Na taj se način utvrđuje kretanje robota na komponentama, kao i slijed zavara za vrijeme ciklusa što znači – optimizirana proizvodnja. Stoga su iskusni zavarivači neophodni za robotizirani TIG postupak.

Što se mora uzeti u obzir prilikom programiranja robota za zavarivanje?

TIG zavarivanje samo je po sebi vrlo siguran postupak i puno manje otporan na pogreške. Zbog kvalitetnijeg luka događa se manje pogrešaka kod zavarivanje u usporedbi s MIG / MAG zavarivanjem. Stoga, prilikom robotizacije programiranje mora biti u potpunosti točno. Programiranje robotiziranog gorionika za zavarivanje temelji se na TCP (središnja točka alata), koja se ne smije mijenjati čak ni kada se mijenjaju dijelovi na sustavu gorionika i pripadajući pribor. Ako se TCP promijeni zbog geometrijske modifikacije postojeće postavke, mora se ponovno programirati. Parametri zavarivanja odgovaraju što je više moguće onima u ručnom zavarivanju i, ako je potrebno, prilagođavaju se samo većim brzinama zavarivanja. Međutim, brzina mora uvijek biti u najboljem odnosu prema kvaliteti.

Kako mora izgledati robotizirana TIG ćelija za zavarivanje?

Da biste postavili automatiziranu TIG ćeliju za zavarivanje, često je potrebno više prostora nego za kabinu gdje se odvija ručno zavarivanje. Uz to, robotskoj ćeliji za zavarivanje TIG trebala bi imati sljedeće:

  • Zaštitno kućište, uključujući sigurnosnu opremu za sprečavanje pristupa tijekom rada
  • Robot za zavarivanje uključujući upravljački sustav
  • TIG gorionik za zavarivanje koji uključuje cijevi, izvor napajanja i (ako je potrebno) sustav za napajanje hladnom ili vrućom žicom
  • Automatizirani sustav pozicioniranja s prilagođenim uređajima za zavarivanje
  • Opskrbni vodovi za plin, zrak pod pritiskom, struju i, ako je potrebno, rashladnu tekućinu
  • Vanjski sustav za hlađenje
  • Sustav za odis dima (posebno kod zavarivanja nehrđajućih čelika zbog štetnih plinova)
  • Zaštitna zavjesa od izravnog i neizravnog pogleda na luk i njegove odraze na površinama unutar ćelije za zavarivanje – VAŽNO!

S obzirom na pristupačnost i dostupnost, kupnja TIG robota za zavarivanje je od velike važnosti. Gorionici s promjenjivim vratom dostupne su u različitim oblicima i omogućuju brzu i automatiziranu promjenu TIG gorionika. Uz dodatnu upotrebu preklopne jedinice, u jednom se stalku nalazi do 5 glava gorionika. Ako su potrebni različiti oblici ili je potreban servis (na primjer, zamjena volframove elektrode), prebacivanje se može automatizirati.

Ponovljivost dobrih rezultata zavarivanja i proizvodnja velikih količina najveća je prednost robotiziranog zavarivanja. Ako vam je dostupan dio za obradu za automatizirani postupak i ispunjeni su spomenuti uvjeti, ne morate se više dvoumiti o robotiziranom TIG postupku.

   Welbee T500P