+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

MARC 1 W

Uređaj za ručno zavarivanja matica (vodom hlađen) za zavarivanje s rotacionim ARC postupkom

Opći podaci:

Aplikacije

 • Zavarivanje matica
 • Zavarivanje na probušenim i punim limovima
 • Posebna primjena u radionicama i kod montaža

Opcije

 • Kontrola plina pomoću 2 – kanalnog modula

Prednosti

 • Niska potrošnja energije
 • Minimalni unos topline
 • Vrlo kratko vrijeme zavarivanja (<= 1 sekunda)
 • Bez dodavanja materijala za zavarivanje
 • Mala i jednako raspore đena zavarena talina
 • Kod zavarivanja koristi se samo jedna strna ploče
 • Niski investicijski troškovi
 • Izuzetno čist proces (minimalno oslobađanje čestica u radni prostor)
 • Nije potrebna naknadna obrada nakon zavarivanja