+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

Uređaji za zavarivanje vijaka pomoću pražnjenja kondenzatora ACCU – TWIN

Uređaj za zavarivanje vijaka pomoću baterije i pištolja za dvostruko zavarivanje vijaka (CD)

Opći podaci:

Aplikacije

 • Idealno za pričvršćivanje izmjenjivača topline s dva zavarena elementa

Načini zavarivanja

 • Kontaktno zavarivanje

Značajke

 • Funkcija praćenja – automatski test funkcionalnosti uređaja za zavarivanje prilikom uključenja;
  praćenje svih internih funkcija uređaja
 • Baterijski izvor za zavarivanje sa duplim pištoljem
 • Pametan punjač – s indikatorom punjenja
 • Zaštita od prekomjernog pražnjenja baterije – automatsko uključenje punjenja
 • Integrirana libela – za jednostavnije mjerenje nagiba
 • Specijalno razvijen, integrirana zaštitna od iskrenja

Struktura

 • Izuzetno jednostavan za rad
 • Kompaktni
 • Plastično kućište – kompaktno, robusna konstrukcija
 • Samo jedan kabel – između pištolja za zavarivanje i uređaja za zavarivanje
 • Rad s baterijom ili na mrežnom kabelu

Sigurnost

 • EMC test

Zavarivanje

 • Ugrađeni su specijalni kondenzatori, posebno razvijeni za zavarivanje vijaka
 • Paralelno zavarivanje od 2 x M3 zavarivanje elemenata – mogućnost podešavanja razmaka
 • Nije potrebno uzemljenje
 • Snagu zavarivanja moguće je podešavati u dva stupnja