VARMIG 251 Synergy

Uređaji za zavarivanje Varmig Synergy su namijenjeni za zavarivanje po MIG/MAG postupku u zaštiti plinova. Preporučujemo ih za zavarivanje konstrukcijskih čelika, CrNi čelika i aluminijskih materijala.

Područje uporabe je jako široko, od automobilske industrije, do strojarstva i brodogradnje za lakše radove u zavarivanju.

Mikroprocesorsko upravljanje omogućava sinergijski rad, mogućnost programskog ili ručnog podešavanja parametara za zavarivanje, meko paljenje te digitalni prikaz struje zavarivanja, napona zavarivanja i brzine dodavanja žice za zavarivanje.

Funkcije naprave za zavarivanje VARMIG Synergy

1. Prekidač za uključenje
2. Prekidač za grubu regulaciju napona struje zavarivanja (samo Varmig 350 Synergy)
3. Prekidač za finu regulaciju napona struje zavarivanja.
4. Tipka za izbor materijala i zaštitnoga plina
5. Tipka za izbor promjera žice za zavarivanje
6. Tipka za mjenjanje načina zavarivanja
7. Gumb za podešavanje intervala zavarivanja
8. Potenciometar za podešavanje vremena točkanja
9. Pokazivač napona
10. Pokazivač struje
11. Prikaz uključenja termozaštite
12. Prikaz za eksterno podešavanje
13. Potenciometar za podešavanje brzine dodavanja žice za zavarivanje.

Karakteristike:

 • 4-kotačni pogon za dodavanje žice za zavarivanje
 • Mogućnost zavarivanja sa punjenom žicom (sa odgovarajućim priborom)
 • Sinergijski rad
 • Mikroprocesorsko upravljanje
 • Mogućnost izbora programskog ili ručnog načina rada
 • Podešavanje točkastoga i intervalnoga zavarivanja
 • 2 i 4-taktni način rada
 • Meko paljenje
 • Digitalni prikaz
 • Podešavanje dužine izgaranja žice za zavarivanje
 • Podešavanje predpuhanja i poupuhivanja plina

Tehnički podatci:

Priključni napon 3-400 V / 50 Hz
Osigurač spor 16 AT
Struja zavarivanja 15 – 250 A
Napon zavarivanja 14,8 do 26,5 V
Intermitencija
60% 250 A
100% 150 A
Promjer žice za zavarivanje 0,8 – 1,2 mm
Masa 80 kg
Dimenzije DxŠxV (mm) 880x410x720 mm
Tip gorionika PAG 250/4 – K3B G 3m
Proizvođač