Varko 1405

Uređaj za REL zavarivanje.

Postupak zavarivanja

  • REL s obloženom elektrodom rutilnom ili bazičnom

Područje primjene:

  • kućanstva
  • manje hobi radionice

Za zavarivanje:

  • tankih limova

Karakteristike:

  • ANTI STICKING – automatsko isključenje struje zavarivanja nakon ljepljenja elektrode

Osnovna oprema:

  • kabel za zavarivanjem s držačem elektrode
  • kabel za masu
  • maska za zavarivanje

Tehnički podatci:

Model Varko 1305
Varko 1405
Priključni napon: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Osigurač (spori): 16 AT 16 AT
Područje zavarivanja: 5 – 115 A 5 – 140 A
Intermitencija: 20% – 115 A
60% – 65 A
100% – 50 A
20% – 140 A
60% – 90 A
100% – 70 A
Promjer elektrode: Ø 1,5 – 2,5 mm Ø 1,5 – 2,5 / 3,25 mm
Masa: 5 kg 5,5 kg
Dimenzije: 330 x 135 x 270 mm 330 x 135 x 270 mm
Proizvođač