+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr
Select Page

TV-30PK

NAPRAVA ZA ELEKTROOTPORNO TOKČASTO I BRADAVIČASTO ZAVARIVANJE

PARALELNI HOD
Proizvodnja uređaja i naprava za elektrootporno zavarivanje, tehnološko savjetovanje, inženjering.

Proizvodnja namjenskih uređaja za elektrootporno zavarivanje, automatizacija i mehanizacija postupka elektrootpornog zavarivanja.

Servis uređaja i naprava za elektrootporno zavarivanje

Isporuka rezervnih i potrošnih dijelova.

Proizvodni program:

  • Stabilni uređaji za elektrootporno točkasto zavarivanje snage 10 – 100 kVA
  • Stabilni uređaji za elektrootporno bradavičasto zavarivanje snage 30 – 240 kVA
  • Stabilne naprave za elektrootporno šavno zavarivanje s jednim ili dva pogona snage 10 – 100 kVA
  • Stabilne naprave za elektrootporno sučeono zavarivanje 10 – 100 kVA
Kategorija: