+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

Naprava za elektrootporno točkasto zavarivanje TV-10-30 PK/S

Naprava za elektrootporno točkasto zavarivanje TV 10-30 PK/S

Škarasti hod

  • Proizvodnja uređaja i naprava za elektrootporno zavarivanje, tehnološko savjetovanje, inženjering.
  • Proizvodnja namjenskih uređaja za elektrootporno zavarivanje, automatizacija i mehanizacija postupka elektrootpornog zavarivanja.
  • Servis uređaja i naprava za elektrootporno zavarivanje
  • Isporuka rezervnih i potrošnih dijelova.

Proizvodni program:

  • Stabilni uređaji za elektrootporno točkasto zavarivanje snage 10 – 100 kVA
  • Stabilni uređaji za elektrootporno bradavičasto zavarivanje snage 30 – 240 kVA
  • Stabilne naprave za elektrootporno šavno zavarivanje s jednim ili dva pogona snage 10 – 100 kVA
  • Stabilne naprave za elektrootporno sučeono zavarivanje 10 – 100 kVA

Tehnički podatci:

Naziv
tip
TV10 PK/S
TV15 PK/S
TV30 PK/S
Nazivna snaga (x=50% ED)
KVA 10 15 30
Nazivni napon
V 400/50 400/50 400/50
Osigurači (spori)
A 25 35 63
Sekundarni napon praznog hoda
V 2,2 3,6 3,8
Struja u kratkom spoju
kA 35 36 86
Max. struja zavarivanja
kA 6,3 8,5 16
Upravljanje
MPC MPC MPC MPC
Regulacija U20
tiristor tiristor tiristor
Hlađanje
vodeno vodeno vodeno
Izvedba
M/P M/P P
Promjer donje ručice
mm 36 36 48
Promjer držača elektrode
mm 36 36 48
Elektroda (promjer/konus)
Ø 16/1:10 Ø 16/1:10 Ø 20/MK-2
Duljina ručice (f)
mm 350 350 380-500
Razmak ručice (e)
mm 220 220 160-280
Masa
kg 100 110 180
Mogućnost zavarivanja:
Čelični lim (C<0,25)
mm 1,5 + 1,5 2,5 + 2,5 4 + 4
Okrugli čelik (preklopljeni spoj)
mm 4 + 4 6 + 6 12 +12
Proizvođač