+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

VARTIG 3500 AC/DC digit

Uređaji za zavarivanje generacije Vartig 3500 AC/DC digit, namjenjeni su za najzahtjevnije postupke zavarivanja AC, DC i AC/DC.

Imaju mogućnost izbora i spremanja parametara zavrivanja (JOB-a).

Bolji rezultati kod zavarivanja aluminija (tanjih materijala)

Sa kontroliranim unosom topline postižemo šire zavarene spojeve varenja tanjih pločevina, što spriječava pregorijevanje.

Primjer I – zavar

Pulsni protok: 200 A, osnovni protok: 20 A,
frekvencija pulsa: 2 Hz, AC frekvencija: 150 Hz,
brzina zavarivanja: 20 cm/min,
debljina pločevine: 4 mm

Primjer kutni zavar

zavarivački protok: 130A,
AC frekvencija: 150 Hz,
brzina zavarivanja: 25 cm/min,
debljina pločevine: 3 mm

Nova funkcija ’’Silent PULSE’’ – tihi puls

Sprječava pregorijevanje i smanjuje buku

običan aparat za zavarivanje
Pulsna struja
PRAVOKUTNI

VARTIG 3500 AC/DC
Struja s Silent PULSE’’ funkcijom
SINUSNI SIGNAL

Karakteristike:

 • Odlična kvaliteta zvara
 • Mogućnost programiranja i pohranjivanja do 100 korisničkih programa zavarivanja
 • Digitalni prikaz svih funkcija
 • HF –visoko frekvencijsko beskontaktno paljenje
 • 2 i 4 – taktni rad
 • DC, AC, AC/DC pulsno zavarivanje
 • Mogućnost podešavanja početne, glavne i završne struje zavarivanja
 • HOT START – povećana struja zavarivanja kod paljenja iskre
 • ANTI STICKING – automatsko isključivanje struje zavarivanja nakon zaključavanja elektrode

Promjena trenutne struje zavarivanja preko gumba na gorioniku

VARTIG 3500 AC/DC digit je serijski opremljen s funkcijom ’’UP & DOWN’’, koja omogoćava promjenu struje zavarivanja u toku zavarivanja. Pritiskom na samo jedan gumb smanjuje se protok struje na željeni protok. Razlličitu jakost struje kontrolira zavarivač .

Ova funkcija omogućuje optimiziranje postavki, pogotovo kod zavarivanja aluminija.

Funkcija punjenja kratera

Funkcija punjenje kratera poziva se s gumbom na gorioniku. Ta funkcija spječava oksidaciju Wolfram elektrode kao i taljenje kupki na kraju zavara.

Pouzdan početak paljenja iskre – primjeri paljenja

Daljinski upravljači – dva razpoloživa tipa daljinskih upravljača: konvencionalni analogni i digitalan.
Digitalna verzija omogoćuje postavljanje svih parametara i izradu Job – ova (pohravnjivanje , pozivanje).

Tehnički podatci:

TIP
Vartig 3500 digit AC/DC (G i W)
Priključni napon: 3 x 400 V, 50 – 60 Hz
Osigurač (spori): 20 A
Područje zavarivanja TIG: 4 – 300 A (DC)
Područje zavarivanja REL: 10 – 250 A
Intermitencija TIG: 40% – 300 A (DC) 60% – 245 (DC) 100% – 190 A (AC)
Intermitencija REL:
Napon zavarivanja REL/TIG: 21-30,5V / 10,2-22V
Promjer elektrode: Ø 1,5 – 5,0 mm
Hlađenje izvora: ventilator
Masa: 35 kg
Dimenzije (mm): 610 x 485 x 280

MIG/MAG pulsno zavarivanje:

 • Prednost pulsnog zavarivanja je potpuno kontrolirani luk i kvaliteta zavara
 • Postupak pulsnoga zavarivanja posebno je primjeren za zavarivanje obojrnih materijala

05_TIG zavarivanje

 

Proizvođač