+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr
Select Page

VARIN 2005 LCD CEL GEN

Inverterski ispravljači za zavarivanje su prijenosni uređaji sa istosmjernom strujom (DC). Upotrebljavamo ih kod zavarivanja konstrukcijskog i nehrđajućeg čelika obloženom rutilnom, bazičnom ili celuloznom elektrodom. Vrlo su primjereni za montažne poslove i radove na gradilištima i radionicama.

Prednosti:

 • UPRAVLJAČKA PLOČA: jednostavnije postavke parametara zavarivanja
 • POKLOPAC ZA UPRAVLJAČKU PLOČU: osigurava upravljačku ploču i potenciometar bez oštećenja
 • SINERGIJSKO UPRAVLJANJE – DEBLJINE MATERIJALA: velika prednost za zavarivače s malo ili bez iskustva: potrebno je samo provjeriti debljinu materijala koji se zavaruje i postaviti parametre prema debljini, a zaslon nudi i promjer elektrode
 • PODESIV HOT START: funkcija protiv lijepljenja elektrode za vrijeme uspostave elektro luka.  HOT start se može smanjiti za tanje materijale, kako bi izbjegli rupe na tanjim materijalima uzrokovanih prevelikom strujom kod paljenja elektro luka.
 • PODESIV ARC FORCE: funkcija protiv lijepljenja elektrode za vrijeme zavarivanja
 • RUČKA ZA PRENOŠENJE: omogućeno lakše prenošenje

Karakteristike:

 • MMA (REL) zavarivanje sa obloženom elektrodom
 • zavarivanje sa rutilnim, bazičnim i celuloznim elektrodama
 • HOT START – povišena struja zavarivanja kod paljenja luka (iskre)
 • ANTI STICKING – automatsko isključivanje struje zavarivanja kod lijepljenja elektroda
 • ARC FORCE – spriječavanje lijepljenja elektrode u toku zavarivanja
 • DC TIG zavarivanje (uspostavljanje luka – iskre sa dodirom) u zaštitnim plinovima

Pribor:

 • kofer
 • kabel za masu
 • kabel za zavarivanje
 • četka za čišćenje zavara
 • maska za zavarivanje
Model VARIN 2005 LCD CEL GEN
Priključni napon ± 10% 230V / 50/60 Hz
Intermitencija 15% @ 200A; 60% @ 100A; 100% @ 77A
Napon praznog hoda 82V
Struja zavarivanja 10 – 200A
Regulacija struje kontinuirana
Klasa zaštite IP21S
Promjer elektrode (mm)/MMA 1.6 – 5.0
Dimenzije 355 x 120 x 218 mm
Masa 5 kg

VARIN 2005 LCD CEL GEN

Proizvođač