+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

Naprava za elektrootporno točkasto i bradavičasto zavarivanje TV-40-100 PK

Naprava za elektrootporno točkasto i bradavičasto zavarivanje TV 40-100 PK

Paralelni hod

  • Proizvodnja uređaja i naprava za elektrootporno zavarivanje, tehnološko savjetovanje, inženjering.
  • Proizvodnja namjenskih uređaja za elektrootporno zavarivanje, automatizacija i mehanizacija postupka elektrootpornog zavarivanja.
  • Servis uređaja i naprava za elektrootporno zavarivanje
  • Isporuka rezervnih i potrošnih dijelova.

Proizvodni program:

  • Stabilni uređaji za elektrootporno točkasto zavarivanje snage 10 – 100 kVA
  • Stabilni uređaji za elektrootporno bradavičasto zavarivanje snage 30 – 240 kVA
  • Stabilne naprave za elektrootporno šavno zavarivanje s jednim ili dva pogona snage 10 – 100 kVA
  • Stabilne naprave za elektrootporno sučeono zavarivanje 10 – 100 kVA

Tehnički podatci:

Naziv tip
TV-40 PK
TV-50 PK
TV-63 PK
TV-80 PK
TV-100 PK
Nazivna snaga (x=50% ED) KVA 40 50 63 80 100
Nazivni napon/frekvencija V 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Osigurači (spori) A 90 90 100 125 125
Sekundarni napon praznog hoda V 5 5 7,1 7,5 9
Struja u kratkom spoju kA 90 105 130 130 140
Max. struja zavarivanja (f=380 mm) kA 20 22 28 32 34
Upravljanje MPC MPC MPC MPC MPC MPC
Regulacija U20 tiristor tiristor tiristor tiristor tiristor
Hlađanje vodeno vodeno vodeno vodeno vodeno
Izvedba pneum. pneum. pneum. pneum. pneum.
Promjer donje ručice mm 60 60 60 60 60
Promjer držača elektrode mm 30  30 30 30 30
Elektroda (promjer/konus) Ø 20/1:10 Ø 20/1:10 Ø 20/1:10 Ø 20/1:10 Ø 20/1:10
Duljina ručice (f) mm 380-550 380-550 380-550 380-550 380-550
Razmak ručice(e) mm 200-360 200-360 200-360 200-360 200-360
Masa kg 200 205 210 240 250

Mogućnost zavarivanja:

Čelični lim (C<0,25) mm 5 + 5 5 + 5 5 + 5 8 + 8 8 + 8
Nehrđajući limovi mm 2 + 2 2 + 2 3 + 3 3 + 3 3 + 3
Okrugli čelik (preklopljeni spoj) mm 12 + 12 14 + 14 15 + 15 22 + 22 22 + 22
Al- limovi mm 1 + 1 1,5 + 1,5 1,5 + 1,5 2 + 2 2,5 + 2,5
Proizvođač