+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

Rotator 50° – Plazma

Rotatorom sa 3 osovine, kojim upravlja moderno MicroStep CNC-upravljanje Windows©, možemo kontinuirano rezati faze u V-, Y- obliku, kao i u K-obliku. Moguće je rezati iskošenja do 50°.

Plazma rotator se može ugraditi na Microstep rezače tip MG ili SPL, a može se kombinirati sa različitim tehnologijama: bušenje, markiranje ili rezanje cijevi.

Rotator pokreću digitalni DC-servo motori.

Tehnički podatci:

rotacija ° 500 ili 800
max. Z-pomak osovine mm 150
min. kut rezanja ° 1
max. kut rezanja ° 50
max. debljina lima kod  50° mm 40
Proizvođač