+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

CUTi 35

Inverterska plazma za ručno rezanje sa zrakom kao plazma plinom, ugrađen kopresor za kompirmirani zrak

– Inverterski uređaj za rezanje plazmom do debljine do 10 mm sa zračnim hlađenjem gorionika
– Ugrađeni kompresor u uređaju omogućuje rezanje bez direktnog priključka na zrak
– Rezanje sa zrakom kao plin plazme je moguć na svim elektro provodljivim materijalima
– Priključenje uređaja sa mrežnim kablom na 230V/16 A, sa utičnicom
– Na uređaju je ugrađeni gorionik plazme PHT-25, dužine od 4m
– Masa od samo 12,5 kg
– Upotrebljava se u industriji, manjim radionica, montažnim mjestima, školskim radionicama

Uređaj za ručno rezanje plazmom se upotrebljava za ravno rezanje, rezanje profila, kontura, za rezanje rupa, probijanje rupa, za šablonsko rezanje i rezanje iskošenja.

Mogućnosti CUTi 35C

– Struja rezanja se mijenja na potenciometru: od 15 A do 25 A kad se koristi ugrađeni kompresor ili od 15 A do 35 A kod pripajanja na komprimirani zrak, treba pravilno izabrati struju rezanja prema napomenama za rezanje
– Konstantna izlazna snaga uređaja kod njihanja mreže
– Sigurnosni start pilotskog luka pomoću novog visokofrekventnog paljenja
– Smanjena potrošnja zraka za rezanje i hlađenje gorionika
– Automatsko isključivanje ugrađenog kompresora, kod upotrebe centralnog dovoda zraka
– Vrlo dobra kvaliteta reza
– Moguće brzo rezanje i probijanje materijala
– Automatsko povećavanje pilotskog luka kod kontakta sa materijalom
– Filter-regulator zraka od ulja i kapljice vode, kao i za pritisak plina plazme kod upotrebe jednog vanjskog kompresora.
– Priključna snaga min. 12 kVA
– Set potrošnih dijelova (3 sapnice, 3 katode, zaštitu od prskanja)
– Kontrola pritiska plina za rezanje i termičko opterećenje uređaja.

– priključni kabel duljine 3 m
– 16A-Schuko utikač
– filter i regulator zraka
– kabel za masu duljine 3 m
– gorionik PHT-25 duljine 4 m
– set potrošnih dijelova

Tehnički podatci:

Tip uređaja  CUTi 35
Napajanje 1 x 230 V
Osigurač 16 A
Snaga priključka 3,7 kVA
Zaštitna klasa IP 23
Prazni hod napajanja 270 V (DC)
Struja rezanja 5 – 35A (15 – 35A)
Intermitencija 35 A – 40% ED
22 A – 100% ED
maksimalna debljina rezanja  (ovisi o materijalu)
– kod centralnog dovoda zraka
– sa ugrađenim kompresorom
do 12 mm
1 do 10 mm
Zrak za rezanje i hlađenje zrak
Radni pritisak zraka 0,4 MPa (4 bar)
Potrošnja zraka 70l/min
Paljenje HF
Radna temperatura – 10 … + 40 oC
Masa: 12,5 kg
Dimenzije (D x Š x V) 480 x 150 x 225 mm
Proizvođač