+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr
Select Page

Senzor – TCP Programsko pomagalo ABIDOT

Programski alat ABIDOT jednostavno se navrne na robotski gorionik poput plinske sapnice za proces programiranja. Četiri laserska snopa simuliraju potpuno bez dodirivanja slobodni kraj žice. Poznati problem poput savijanja žice zbog dodira sa predmetom rada sada su prošlost. To postupak programiranja čini višestruko jednostavnijim.

Slobodni kraj žice može se lagano podesiti zahvaljujući skali na ABIDOT-u. Ta aplikacija omogućuje održavanje pravilne udaljenosti tijekom programiranja, optimalni položaj žice i penetraciju tijekom zavarivanja.

Optimalni TCP (Tool Center Point) položaj dostignut je kad su sve četiri laserske LED lampice složene u zajedničku fokusirajuću točku na predmetu rada.

Sistem, pregled:


Prednosti koje govore same za sebe:

  • Vrlo kratko vrijeme programiranja
  • ABIDOT povećava kvalitetu zavara kroz optimalni i dosljedan položaj gorionika
  • Abidot smanjuje cijenu programiranja i nudi uštede kroz smanjeno ponavljanje postupka i poboljšanu kvalitetu

Područje primjene:

Roboti za zavarivanje svih postojećih proizvođača

Tehničke karakteristike:

Klasa zaštite lasera: EN 60825-1: 2007 / 2M / 670 nm / 2.5 mW

Napajanje: 100–240 V AC / 150 mA / 50–60 Hz

Izlaz: 5 V DC / 500 mA

Klasa zaštite: IP3X

Raspon radne temperature: –10°C do +40°C

Vrijeme punjenja: cca. 30 minuta

Vrijeme korištenja: cca. 7 sati

Relativna vlažnost: do 90 % na 20°C

Transport i skladištenje: –10°C do +55°C

Punjenje i napajanje: sa micro USB poveznicom

Proizvođač