+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr
Select Page

Senzor – Elektronički regulator za zavarivanje EWR

Optimalna upotreba svih resursa od presudnog je značaja za ekonomičan i efikasan zavarivački proces. Ipak, mogućnosti za optimizaciju zaštitnog plina često su zanemarivane – ponajprije zbog teškoća u njegovu mjerenju obzirom da nisu vidljivi i opipljivi tijekom procesa.

ABICOR BINZEL nudi elektronsku regulaciju zaštitnog plina EWR (Electronic Welding Regulator). Ovaj sistem štedi zaštitni plin, a u isto vrijeme omogućuje bolje pokrivanje plinom! Pouzdan i povjerljiv.

O sustavu:

Prednosti koje govore same o sebi:

  • Velika ušteda plina
  • Povećana stabilnost procesa
  • Dulji vijek trajanja
  • Reducirani troškovi rukovanja
  • Standardiziran proces
  • Manje popravaka

Područje primjene:

Kontrolirani MIG/MAG I TIG robotizirani procesi zavarivanja.

Tehničke karakteristike:

Težina otprilike:
1.3 kg

Dimenzije DxŠxV:
118x148x58 mm

Napajanje:
24 V DC, 450 mA – 750 mA

Izlazni protok plina:
0.2–2.0 bar: 5.0–23.0 l/min

Raspon protoka plina:
5.0–30.0 l/min
10.6–63.6 cfh

Ulazno-izlazni pritisci:
Ulazni pritisak – Izlazni pritisak
2–6 bar ↔ do 0.6 bar
3–6 bar ↔ do 1.2 bar
4–6 bar ↔ do 2.0 bar
(Ako je pritisak ispod 2 bara EWR će prestati raditi)

Područje rada mjernog shunta:
Shunt – područje rada
150 A ↔ 45–150 A
300 A ↔ 90–300 A
500 A ↔ 150–500 A

Proizvođač