+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

PSB 31 KZS / HFS / KKS

Plazma gorionik za rezanje PSB 31 čvrst je i pouzdan klasični alat za ručno rezanje sa sigurnosnim prekidačem.

Ovisno o pripadajućim dijelovima opreme i pripadajućem sklopu kabela, PSB 31 može se koristiti sa:

  • sustavima jednostrukog protoka – pokretanje kontaktom (KZS)
  • sustavima jednostrukog protoka – pokretanje kratkim spojem (KKS)
  • sustavima jednostrukog protoka – pokretanje bez kontakta (HFS)

Plazma gorionici za rezanje 60 single flow i PSB 121 dual flow čvrsti su i pouzdani i još uvijek relevantni:

  • za ručno rezanje, sa sigurnosnim rezanjem
  • za alate s visokonaponskim luk-startom

Tehnički podaci (EN 60 974-7):

Model PSB 31 KZS / HFS / KKS
Tip hlađenja zračno hlađeni
Snaga 10 – 15 A (max. 18 A)
Opseg rada 30 A (na 60 % DC)
Plin Komprimirani zrak
Protok plina cca. 130 l/min.
Radni tlak 3.5 – 4.5 bar
Vrijednost zraka određena veličinom mlaznice 1.0 mm
− Plazma cca. 12.5 l/min.
− Soft start
Protok plina ≥ 15 sec.
Tip pokretanja Kontakt / HF
Opskrba plinom Komprimirani zrak za plazmu i hlađenje
Napon pokretanja 7 kV (HF)
Debljina rezanja max. 10 mm na 30 A
Proizvođač