+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

PSB 121 S AUT PSB 121 L

Plazma gorionik za rezanje PSB 31 čvrst je i pouzdan klasični alat za ručno rezanje s sigurnosnim prekidačem.

Ovisno o pripadajućim dijelovima opreme i pripadajućem sklopu kabela, PSB 31 može se koristiti s:

  • Sustavima jednostrukog protoka – pokretanje kontaktom (KZS)
  • Sustavima jednostrukog protoka – pokretanje kratkim spojem (KKS)
  • Sustavima jednostrukog protoka – pokretanje bez kontakta (HFS)

Plazma gorionici za rezanje 60 single flow i PSB 121 dual flow čvrsti su i pouzdani i još uvijek relevantni:

  • za ručno rezanje, sa sigurnosnim rezanjem
  • za alate s visokonaponskim luk-startom

Tehnički podatci (EN 60 974-7):

Model: PSB 31
KZS / HFS / KKS
PSB 60 S PSB 121 S
AUT PSB 121 L
Tip hlađenja: zračno hlađeni zračno hlađeni zračno hlađeni
Snaga: 10 – 15 A
(max. 18 A)
15 – 22 A
(max. 25 A)
15 – 22 A
(max. 25 A)
Opseg rada: 30 A (at 60 % DC) 60 A (at 35 % DC) 100 A (at 35 % DC)
Plin: Komprimirani zrak Komprimirani zrak Komprimirani zrak
Protok plina: cca. 130 l/min. cca. 150 l/min. cca. 150 l/min.
Radni tlak: 3.5 – 4.5 bar 5 – 6 bar 3.5 – 4.5 bar (Plazma)
5.5 – 7.0 bar (Hlađenje)
Vrijednost zraka određena veličinom mlaznice: 1.0 mm 1.3 mm 1.5 mm
− Plazma: cca. 12.5 l/min. cca. 18.5 l/min. cca. 18 l/min.
− Soft start: ≥ 12 l/min. ≥ 12 l/min.
Protok plina: ≥ 15 sec. ≥ 60 sec. ≥ 60 sec.
Tip pokretanja: Contact / HF HF HF
Opskrba plinom: Komprimirani zrak za plazmu i hlađenje Komprimirani zrak za plazmu i hlađenje
Napon pokretanja: 7 kV (HF) 7 kV (HF) 7 kV (HF)
Debljina rezanja: max. 10 mm
na 30 A
max. 20 mm
na 60 A
max. 40 mm
na 100 A
Proizvođač