+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr
Select Page

Gorionik s odsisom RAB GRIP (zrakom hlađen)

  • Direktno odsisavanje odmah iz luka – zaštita zavarivača od udisanja štetnih dimova
  • Jednostavna instalacija na sve  MIG/MAG radne jedinice
  • Mali promjer cijevi za odsis – lakši pristup predmetu zavarivanja
  • Cijev za odsis od aluminija – velika ušteda na težini
  • Ručka sa ugrađenom kontrolom odsisa i okretnom loptom – optimalno rukovanje
  • Manji promjer crijeva za odsis za sve modele – manja težina rukovanja, optimalna fleksibilnost
  • Znatno smanjenje ukupne težine zrakom hlađenih gorionika zbog upotrebe inovativnog ABICOR BINZEL – Low Weight Bikox®

Tehnički podaci (EN 60 974-7):

Model RAB GRIP 15 AK RAB GRIP 24 KD RAB GRIP 25 AK RAB GRIP 36 KD
Snaga
CO2 180 A 250 A 230 A 300 A
Mješavina M21 150 A 220 A 200 A 270 A
Intermitencija (%) 60 60 60 60
Žica Ø (mm) 0.6 – 1.0 0.8 – 1.2 0.8 – 1.2 0.8 – 1.2
Proizvođač