Uređaji za zavarivanje izolacija CD 1501

Uređaj za zavarivanje vijaka (s digitalnim upravljanjem) zavarivanje vijaka pomoću pražnjenja kondenzatora (CD)

Opći podaci:

Aplikacije

 • Posebna primjena kod tankih limova (min. 0,5 mm)
 • ISO-posebna primjena kod ventilacija i klimatizacija

Načini zavarivanja

 • Kontaktno zavarivanje
 • Zavarivanje s odstojanjem

Značajke

 • Mikroprocesorsko upravljanje – precizno praćenje procesa, visoka funkcionalnost i olakšano upravljanje
 • Funkcija praćenja – automatski test funkcionalnosti uređaja za zavarivanje prilikom uključenja; praćenje svih internih funkcija uređaja
 • Prikaz grešaka – prikaz pomoću displaya
 • Knjižnica funkcija – automatsko podešavanje napona pražnjenja prilikom odabira promjera vijka; moguće fina korekcija napona

Struktura

 • Izuzetno jednostavan za rad
 • Kompaktni
 • Robustan – metalno kučište, rad u radionici i na terenu

Sigurnost

 • Sa integriranim mrežnim filtrima (zaštita od variranja napona)
 • Moguće koristiti na gradilištima s velikim promjenama u priključnom naponu – dozvoljena promjena napona (-25 % + 20 %)
 • EMC test
 • Test visokog napona
 • Toplinsko praćenje transformatora i unutarnje temperature uređaja za zavarivanje vijaka – automatsko isključenje u slučaju pregrijavanja
 • Temperaturno regulirani ventilator – smanjuje buku prilikom rada uređaja za zavarivanja vijaka (veća pouzdanost sustava)
 • Optimalna zaštita od vanjskih utjecaja
 • Zaštita klase IP21

Zavarivanje

 • Ekran – fino podešavanje energije zavarivanja; jednostavna kontrola svih funkcija pomoću LED prikaza
 • Mogućnost mijenjanja polariteta zamjenom kabela za masu i pištolja za zavarivanje
 • Ugrađeni su specijalni kondenzatori, posebno razvijeni za zavarivanje vijaka

Pištolji za zavarivanje

 • C 08
 • CA 08
 • CI 03