MIG/MAG-gorionik ROBO 24 (zrakom hlađen)

Za korisnike jednostavnijih ćelija, pogotovo za čvrste i kvalitetne zavare. - Standardna izvedba dolazi sa ravnim vratom, ili savijenim za 22°ili 45° kao i sa integriranim ispuhom u kabelu i centralnim priključkom.

Tehnički podaci:

u skladu sa EN 60 974-7:

Hlađenje:

zrakom

Dozvoljeno opterećenje:

250 A CO 220 Amješavina M 21 u skladu sa  DIN EN 439 na 35% intermitencije

Žica- Ø:

0.8 - 1.2 mm

 

 
© Servus d.o.o. - Izrada web stranica - Qmini