MIG/MAG-gorionik ABIMIG® 250 / ABIMIG® 250 T (zrakom hlađen)
"Visoko učinski zrakom hlađeni pištolj"

...sa opcijom fiksnog ili okretnog vrata, pogodni su za sa gotovo sve načine zavarivanja. Radi posebne vodilice u vratu (kod okretnih vratova) moguća je vrlo brza i jednostavna zamjena vrata.


Različite vrste ručki i dužina okidača omogućavaju prilagođavanje specifičnom poslu i upotpunjuju paletu proizvoda. Uzimajući u obzir sveukupne mogućnosti
gorionika, idealni su za visoke zahtjeve u industriji.

Osobine:
- Izolirane plinske sapnice na navoj za optimalnio hlađenje
gorionika
- Ergonomski i tehnički 100% pouzdan
-BIKOX
® R – velika fleksibilnost čak na temperaturama ispod nule, ekstremno UV-otporan, veoma velika temperaturna stabilnost i čvrstoća

Tehnički podaci:

u skladu sa EN 60 974-7:

Hlađenje:

zrakom

Dozvoljeno opterećenje:

250 A CO2200 A mješavina M 21
u skladu sa DIN EN 439 na 60% intermitencije

Žica- Ø:

0.8 - 1.2 mm

Mjereno pomoću izvora struje prema VDE standardima U/I karakteristike (U=14+0.05xl).

 

 
© Servus d.o.o. - Izrada web stranica - Qmini