Maske za zavarivanje

KEMPER autodark  zaštitne maske nude zavarivaću maksimalnu sigurnost i udobnost. Pružaju permanentnu zaštitu od UV/IR zraka, topline i omogućuju zavarivaću lakše upravljanje aparatom. KEMPER maske se odlikuju velikim vidnim područjem (95 x 47 mm) koje pruža masksimalnu proizvodnost.

Sve KEMPER maske se mogu koristiti prilikom zaštite kod zavarivanja. Elektrooptički filter sam prepoznaje početak zavarivanja i zatamni masku. Nakon što zavarivać prestane zavarivati, filter se sam odtamni. Za određene vrste radova zatamnjenje se može regulirati 9 – 13 (samo autodark 650/750). Kao dodatna opcija na autodark 650 se može ugratiti vremenski regulator prebacianja između zatamnjenja I odtamnjenja.


 

autodarkŽ 550

Maska za zavarivanje je opremljena s fiksiranim zatamnjenjem. Zatamljenje je zaštitnog stupnja 11. Za rad nisu potrebna nikakva specijalna podešavanja.

 

autodarkŽ 650

Maska za zavarvanje je opremljena sa slijedećim kontrolama:
Kontrola zatamnjivanja, služi za jednostavno podešavanje jačine zatamnjivanja. Može se podešavati od stupnja 9 do stupnja 13. Podesite masku sukaldno s materijalom.
Kada se radi vani ili je varioc okružen jakom prirodnom svijetlošću, može se koristiti zatamnjenje 1.
Kontrola kašnjenja, može se podesiti od 0,2 do 0,8 sek. Pomoću ove kontrole podešava se vrijeme odtamnjenja maske. Kontrola odtamnjenja se se koristi zbog osobnih potreba zavarivača.
POZOR: ukoliko zavarivač podesi masku na suviše tamno, mogao bi se previše prebližiti djelu kojega zavaruje, kako bi ga bolje vidio, pa može doći do udisanja štetnih plinova koji nastaju zavarivanjem.  

 

autodarkŽ 750

Maska za zavarvanje je opremljena sa slijedećim kontrolama:
Kontrola zatamnjivanja, služi za jednostavno podešavanje jačine zatamnjivanja. Može se podešavati od stupnja 9 do stupnja 13. Podesite masku sukaldno s materijalom.
Kada se radi vani ili je varioc okružen jakom prirodnom svijetlošću, može se koristiti zatamnjenje 1.
Kontrola kašnjenja, može se podesiti od 0,2 do 0,8 sek. Pomoću ove kontrole podešava se vrijeme odtamnjenja maske. Kontrola odtamnjenja se se koristi zbog osobnih potreba zavarivača.
POZOR: ukoliko zavarivač podesi masku na suviše tamno, mogao bi se previše prebližiti djelu kojega zavaruje, kako bi ga bolje vidio, pa može doći do udisanja štetnih plinova koji nastaju zavarivanjem. 
Kontrola osjetljivosti. Podešavanje fotoosjetljivosti aktivnog filtera, npr. Može se odrediti točka prebacivanja. Osjetljivost se može regulirati prema aplikacijama koje se zavaruju.
“Grind” kontrola. Kod prebacivanja na “grind” kontrolu, elektro optički filter se isključuje. Vodite računa da “grind” kontrolu isključite prije početka varenja

 
© Servus d.o.o. - Izrada web stranica - Qmini