Filtriranje izbacivanje dimnih plinova

Filterske se jedinice isporučuju i instaliraju sa kopletnim povezivanjem uključujući mogućnost spajanja na CNC upravljački sistem preko CEE-utičnice. Jedinica je upravljana preko integriranog mikroprocesorskog kontrolnog sustava sa LCD-display-em. Sve se funkcije jedinice kontinuirano nadgledaju.


Jedinica radi na principu površinskog filtriranja. Opasni se sastojci odvajaju preko filterskih uložaka sa Teflonskim membranama. Za razliku od uobičajenih dubinskih filtriranja, štetni sastojci ne penetriraju u filterski medij i guše ga, već se odvajaju na površini filterskog sredstva.


Filterski se uložci čiste automatski za vrijeme rada jedinice, kada se postigne otpornost filterske površine. Filterski uložci čiste se individualno, na smjene. Preko rotirajućih mlaznica komprimirani zrak iz ugrađenog spremnika djeluje iznutra na cijelu površinu filterskog uložka. Stoga se “dust-cake” (slijepljena nečistoća) otpusti, te se odvojene čestice sabiru u kolektornom kontejneru. Taj je kontejner smješten u nižem dijelu jedinice.

 
© Servus d.o.o. - Izrada web stranica - Qmini