CUTi 35C

Inverterska plazma za ručno rezanje sa zrakom kao plazma plinom, ugrađen kopresor za kompirmirani zrak
- Inverterski uređaj za rezanje plazmom do debljine do 10 mm sa zračnim hlađenjem gorionika
- Ugrađeni kompresor u uređaju omogućuje rezanje bez direktnog priključka na zrak
- Rezanje sa zrakom kao plin plazme je moguć na svim elektro provodljivim materijalima
- Priključenje uređaja sa mrežnim kablom na 230V/16 A, sa utičnicom
- Na uređaju je ugrađeni gorionik plazme PHT-25, dužine od 4m
- Masa od samo 12,5 kg
- Upotrebljava se u industriji, manjim radionica, montažnim mjestima, školskim r
adionicama

Uređaj za ručno rezanje plazmom se upotrebljava za ravno rezanje, rezanje profila, kontura, za rezanje rupa, probijanje rupa, za šablonsko rezanje i rezanje iskošenja.

Mogućnosti CUTi 35C
- Struja rezanja se mijenja na potenciometru: od 15 A do 25 A kad se koristi ugrađeni kompresor ili od 15 A do 35 A kod pripajanja na komprimirani zrak, treba pravilno izabrati struju rezanja prema napomenama za rezanje
- Konstantna izlazna snaga uređaja kod njihanja mreže
- Sigurnosni start pilotskog luka pomoću novog visokofrekventnog paljenja
- Smanjena potrošnja zraka za rezanje i hlađenje gorionika
- Automatsko isključivanje ugrađenog kompresora, kod upotrebe centralnog dovoda zraka
- Vrlo dobra kvaliteta reza
- Moguće brzo rezanje i probijanje materijala
- Automatsko povećavanje pilotskog luka  kod kontakta sa materijalom
- Filter-regulator zraka od ulja i kapljice vode, kao i za pritisak plina plazme kod upotrebe jednog vanjskog kompresora.
- Priključna snaga min. 12 kVA
- Set potrošnih dijelova (3 sapnice, 3 katode, zaštitu od prskanja)
- Kontrola pritiska plina za rezanje i termičko opterećenje uređaja.

- priključni kabel duljine 3 m
- 16A-Schuko utikač
- filter i regulator zraka
- kabel za masu duljine 3 m
- gorionik PHT-25 duljine 4 m
- set potrošnih dijelova

Tehnički podaci CUTi 35C


Tip uređaja

CUTi 35C

Napajanje

1 x 230 V

Osigurač

16 A

Snaga priključka

3,3 kVA,ili 4,8 kVA1)

Zaštitna klasa

IP 23

Prazni hod napajanja

270 V (DC)

Struja rezanja

15 – 25A (15 – 35A)

Intermitencija

35 A – 25% ED
20 A – 100% ED

maksimalna debljina rezanja  (ovisi o materijalu)
- kod centralnog dovoda zraka
- sa ugrađenim kompresorom

do 10 mm do 6 mm

Zrak za rezanje i hlađenje

zrak

Radni pritisak zraka

0,4 MPa (4 bar)

Potrošnja zraka

115 l/min

Paljenje

HF

Radna temperatura

- 10 ... + 40 oC

Masa:

12,5 kg

Dimenzije

(D x Š x V) 550 x 150 x 245 mm


 
© Servus d.o.o. - Izrada web stranica - Qmini