AsperWin – AirSelect

Program AsperWin je proizvod firme MicroStep Group®, rezultat dugotrajnog (preko 15 godina) istraživanja i poboljšavanja softvera u području CNC programiranja.

AsperWin-AirSelect – modul za rezanje ventilacijskih komponenti – za sastavljanje ventilacijskih cijevi. Makro knjižnica sa likovima koje je moguće mijenjati. Osim osnovnih ventilacijskih elemenata, tu su slijedeći dijelovi: ventilacijska koljena, simetrične i nesimetrične račve, odstojnici, itd. Dijelovi su sukladni DIN 18379

 
© Servus d.o.o. - Izrada web stranica - Qmini